f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 21/02/2567 23,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 21/02/2567 8,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 23/02/2567 39,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 5 รายการ) จำนวน 1 งาน 22/02/2567 5,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 รายการ) จำนวน 1 งาน 21/02/2567 8,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (6 รายการ) จำนวน 1 งาน 21/02/2567 7,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (30 รายการ) จำนวน 1 งาน 21/02/2567 57,029.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานจ้างเหมาทำการผลิตป้าย ขนาด 0.65x1.00 ม. ตามรูปแบบที่กำหนด 19/02/2567 299,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 12 รายการ) จำนวน 1 งาน 19/02/2567 18,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 ( 9000 ลิตร) 15/02/2567 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ( 12 รายการ) จำนวน 1 งาน 14/02/2567 353,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร ( 3 รายการ) จำนวน 1 งาน 12/02/2567 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานจ้างเหมาทำการผลิตเสาป้ายคอนกรีต ขนาดต่างๆ 07/02/2567 139,023.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างติดตั้งป้ายบอกทางกิโลเมตร พร้อมเสา กรณีเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 06/02/2567 5,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,955 รายการ