f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/04/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ตอน 4 ระหว่าง กม. 21+510 - กม. 25+500 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/04/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ตอน 2 ระหว่าง กม. 240+565 - กม. 241+500 LT. และ ระหว่าง กม. 240+565 - กม. 243+590 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนโรงเหล็ก - ห้วยพาน กม.ดำเนินการ กม. 15+575 - กม. 16+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้าง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 42+700 – กม. 48+680 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมา ก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนบ้านตาล - เขาธง ตอน 2 ระหว่าง กม. 17+025 ถึง กม. 21+350 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้าง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4238 ตอนไม้หลา - ลานสกา ระหว่าง กม. 1+000 - กม. 8+000 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมา ก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนจอมทอง - เขาพลายดำ ระหว่าง กม. 2+520 ถึง กม. 7+800 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 ตอน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ตอน 4 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/03/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตอน 2 ระหว่าง กม. 48+200 - กม. 50+330 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 144 รายการ