f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม. 247+100 ถึง กม. 248+900 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 34+900 ถึง กม. 36+800 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ระหว่าง กม. 214+000 ถึง กม. 217+000 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4016 ตอนพรหมคีรี - นบพิตำ ตอน 2 ระหว่าง กม. 28+530 ถึง กม. 28+531 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 บริเวณ กม.1+167 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ระหว่าง กม. 3+500 ถึง กม. 16+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช - เสาธง ระหว่าง กม. 0+450 ถึง กม. 0+950 (เป็นตอน ๆ), ระหว่าง กม. 3+300 ถึง กม. 3+900 (เป็นตอน ๆ) และ ระหว่าง กม. 5+500 ถึง กม. 5+700 (เป็น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม. 25+900 ถึง กม. 26+150 (เป็นตอน ๆ) และระหว่าง กม. 26+500 ถึง กม. 27+600 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม. 25+900 ถึง กม. 26+150 (เป็นตอน ๆ) และระหว่าง กม. 26+500 ถึง กม. 27+600 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม. 25+900 ถึง กม. 26+150 (เป็นตอน ๆ) และระหว่าง กม. 26+500 ถึง กม. 27+600 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 119 รายการ