f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (6 รายการ) จำนวน 1 งาน 17/04/2567 321/40/67/147 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/04/2567 321/45/67/146 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 8 รายการ) จำนวน 1 งาน 04/04/2567 321/60/67/145 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (350 ลิตร) จำนวน 1 งาน 03/04/2567 321/35/67/143 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (350 ลิตร) จำนวน 1 งาน 02/04/2567 321/35/67/142 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (1500 ลิตร) จำนวน 1 งาน 01/04/2567 321/35/67/141 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (10 รายการ) จำนวน 1 งาน 28/03/2567 321/45/67/138 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 8 รายการ) จำนวน 1 งาน 28/03/2567 321/60/67/137 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (9000 ลิตร) จำนวน 1 งาน 27/03/2567 321/35/67/136 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 30 รายการ) จำนวน 1 งาน 22/03/2567 321/60/67/133 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 9 รายการ) จำนวน 1 งาน 25/03/2567 321/60/67/134 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (1 งาน) 22/03/2567 321/35/67/132 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 งานซื้อ Hot Mix 25/03/2567 321/-/60/67/135 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( 8 รายการ) จำนวน 1 งาน 20/03/2567 321/60/67/130 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/03/2567 321/45/67/129 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,821 รายการ