f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 16/03/2566 321/85/66/160 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/03/2566 321/40/66/158 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 16/03/2566 321/40/66/157 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 16/03/2566 321/60/66/156 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 321/60/66/152 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 08/03/2566 321/60/66/151 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/03/2566 321/40/66/148 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 02/03/2566 321/85/66/146 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2566 321/35/66/145 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 321/35/66/153 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/03/2566 321/35/66/149 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/02/2566 321/45/66/144 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/02/2566 321/60/66/138 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 14/02/2566 321/50/66/137 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
15 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 14/02/2566 321/70/66/136 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,543 รายการ