f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ สภาพชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 16/03/2566 นศ./พ.1/6/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ สภาพชำรุด 09/03/2566 นศ./พ.1/5/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 ขายทอดตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สภาพชำรุด งานงบประมาณ 09/03/2566 นศ./พ.1/4/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 งานซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 10/02/2566 eb-นศ.15/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 20/01/2566 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.1/45/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 08/12/2565 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.1/1/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ สภาพชำรุด 29/11/2565 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.1/1834/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 34+900 ถึง กม. 36+800 (เป็นตอน ๆ) 07/11/2565 นศ.17/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ระหว่าง กม. 3+500 ถึง กม. 16+850 ปริมาณงาน 3,336 อัน (จำนวน 1 รายการ) 27/10/2565 นศ.9/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 บริเวณ กม.1+167 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3 รายการ ) 27/10/2565 นศ.11/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม. 25+900 ถึง กม. 26+150 (เป็นตอน ๆ) และระหว่าง กม. 26+500 ถึง กม. 27+600 (เป็นตอน ๆ) 26/10/2565 นศ.10/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช - เสาธง ระหว่าง กม. 0+450 ถึง กม. 0+950 (เป็นตอน ๆ), ระหว่าง กม. 3+300 ถึง กม. 3+900 (เป็นตอน ๆ) และ ระหว่าง กม. 5+500 ถึง กม. 5+700 (เป็ 26/10/2565 นศ.12/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ระหว่าง กม. 214+000 ถึง กม. 217+000 (เป็นตอน ๆ) 27/10/2565 นศ.8/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม. 247+100 ถึง กม. 248+900 (เป็นตอน ๆ) 27/10/2565 นศ.7/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
15 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 34+900 ถึง กม. 36+800 (เป็นตอน ๆ) 26/10/2565 eb-นศ.7/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 147 รายการ