f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/01/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 30/11/2565 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 31/10/2565 321/60/66/22 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 17/08/2565 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2565 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 650414305034 27/04/2565 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/12/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ 20/01/2565 321/60/65/124 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/08/2564 321/35/64/385 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 02/07/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 24/06/2564 321/60/64/342 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/04/2564 321/35/64/266 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 01/03/2564 321/40/64/242 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ