f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 06/02/2566 eb-นศ.15/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 05/10/2565 eb-นศ.5/2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 05/10/2565 นศ.5/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 จ้างก่อสร้าง ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนปากพูน - เบญจม ตอน 2 ระหว่าง กม. 1+349 ถึง กม. 3+950 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 46,220.00 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 30/09/2565 นศ.15/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ระหว่าง กม. 216+840 ถึง กม. 220+025 RT. ปริมาณงาน 35,110 ตร.ม. (จำนวน 6 รายการ) 30/09/2565 นศ.14/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 จ้างก่อสร้าง ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล – ท่าแพ ระหว่าง กม. 258+900 ถึง กม. 261+793 LT. และ ระหว่าง กม. 258+900 ถึง กม. 260+230 RT. ปริมาณงาน 53,180.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 30/09/2565 นศ.16/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 าจ้างก่อสร้าง ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล – ท่าแพ ระหว่าง กม. 258+900 ถึง กม. 261+793 LT. และ ระหว่าง กม. 258+900 ถึง กม. 260+230 RT. ปริมาณงาน 53,180.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 30/09/2565 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARDRAIL) ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0501 ตอน เขาหัวช้าง – สิชล ระยะทาง 2,300 เมตร ระหว่าง กม.229+500 ถึง กม.234+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) 19/05/2565 eb-นศ.20/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม. 268+116 ถึง กม. 268+910 28/12/2564 นศ.33/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 าจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม. 2+303 ถึง กม. 12+000 และ ระหว่าง กม. 16+538 ถึง กม. 18+381 (เป็นตอน ๆ) 28/12/2564 eb-นศ.17/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน เบญจม - จังหูน ตอน 1 ระหว่าง กม. 16+722 ถึง กม. 23+389 (เป็นตอน ๆ) 27/12/2564 นศ.34/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม. 20+425 ถึง กม. 23+809 LT., RT. 20/12/2564 นศ.27/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ตอน 2 13/12/2564 นศ.25/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ตอน 1 13/12/2564 นศ.26/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
15 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตอน 2 13/12/2564 นศ.28/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ