f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 06/02/2566 eb-นศ.15/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 34+900 ถึง กม. 36+800 (เป็นตอน ๆ) 07/11/2565 นศ.17/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 จ้างก่อสร้างป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอนพรหมคีรี - นบพิตำ ตอน 1 ระหว่าง กม. 23+250 ถึง กม. 40+789 31/10/2565 321/-/66/56 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ระหว่าง กม. 3+500 ถึง กม. 16+850 ปริมาณงาน 3,336 อัน (จำนวน 1 รายการ) 27/10/2565 นศ.9/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 บริเวณ กม.1+167 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3 รายการ ) 27/10/2565 นศ.11/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 จ้างเหมาก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม - จังหูน ระหว่าง กม. 25+900 ถึง กม. 26+150 (เป็นตอน ๆ) และระหว่าง กม. 26+500 ถึง กม. 27+600 (เป็นตอน ๆ) 26/10/2565 นศ.10/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช - เสาธง ระหว่าง กม. 0+450 ถึง กม. 0+950 (เป็นตอน ๆ), ระหว่าง กม. 3+300 ถึง กม. 3+900 (เป็นตอน ๆ) และ ระหว่าง กม. 5+500 ถึง กม. 5+700 (เป็ 26/10/2565 นศ.12/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ระหว่าง กม. 214+000 ถึง กม. 217+000 (เป็นตอน ๆ) 27/10/2565 นศ.8/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม. 247+100 ถึง กม. 248+900 (เป็นตอน ๆ) 27/10/2565 นศ.7/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม. 34+900 ถึง กม. 36+800 (เป็นตอน ๆ) 26/10/2565 eb-นศ.7/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 4016 ตอนพรหมคีรี - นบพิตำ ตอน 2 ระหว่าง กม. 28+530 ถึง กม. 28+531 26/10/2565 นศ.13/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 05/10/2565 eb-นศ.5/2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 05/10/2565 นศ.5/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
14 จ้างก่อสร้าง ซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนปากพูน - เบญจม ตอน 2 ระหว่าง กม. 1+349 ถึง กม. 3+950 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 46,220.00 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 30/09/2565 นศ.15/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
15 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สิชล ระหว่าง กม. 216+840 ถึง กม. 220+025 RT. ปริมาณงาน 35,110 ตร.ม. (จำนวน 6 รายการ) 30/09/2565 นศ.14/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 154 รายการ