f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 04/01/2567 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 04/01/2567 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 03/10/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 03/10/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 08/08/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 04/07/2566 - ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3 ประจำปี 2566 04/07/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 2 งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/04/2566 - ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 ปกระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 2) 18/04/2566 - ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 1 งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/01/2566 - ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส (ไตรมาส1) 09/01/2566 - ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ