f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 05/01/2566 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.1/1/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง สภาพชำรุด (ครั้งที่ 2) 21/04/2565 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.4/131/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง สภาพชำรุด 17/03/2565 สทล.16 ขท.นศ.101/พ.4/112/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง สภาพชำรุด จำนวน 2 คัน 08/02/2565 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.1/64/2565 ลว 8 กพ. 65 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 18/06/2563 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.4/253/2563 ลว 18 มิย. 63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง สภาพชำรุด จำนวน 1 คัน 24/04/2563 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.1/222/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
7 ขายทอดตลาดวัสดุเการื้อถอนจากสายทาง (โคมไฟพร้อมสายไฟ) 04/02/2563 นศ./พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวงสภาพชำรุด 05/03/2563 สทล.16.ขท.1.1/พ.1/36/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 321/35/63/123 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
10 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง สภาพชำรุด 12/12/2562 สทล.16.ขท.นศ.1.1/พ.1/285/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
12 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/03/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 36 รายการ 10/01/2562 สทล.16.ขท.นศ.1.1/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ