f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2565 321/45/66/52 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/10/2565 321/35/66/1 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
3 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 17/12/2563 321/35/64/86 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/01/2563 321/45/63/124 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/03/2562 321/60/62/196 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2562 321/60/62/162 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ