f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับ #แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
ลงวันที่ 01/12/2565

เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับ #แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

เมื่อผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน
สามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ติดตั้งบนทางมอเตอร์เวย์ ทุกระยะ 500- 1,000 เมตร เพื่อขอความช่วยเหลือ และแจ้งเหตุกับพนักงานสื่อสารที่ศูนย์ควบคุมกลาง

โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้
1. กดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าตู้ 1 ครั้ง
2. เมื่อเห็นปุ่มสีน้ำเงินบนตู้กระพริบ ให้รอการสนทนาจากพนักงาน

เมื่อพนักงานได้รับสายเรียกเข้าแล้ว จะทำการหันกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตัวที่ใกล้กับตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา จะสามารถเห็นภาพตำแหน่งที่มีการเรียกเข้ามา พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางทันที


'