f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ตามนโยบายของรัฐบาล และกรมทางหลวง
ลงวันที่ 28/12/2565

นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราขที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งกายสวมใส่ด้วยชุดผ้าไทย ในทุกวันพุธ และวันศุกร์ ของสัปดาห์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ตามนโยบายของรัฐบาล และกรมทางหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย


'